Konkurs za učešće na Školi moderne filozofije „Objectivist OPENer“

Konkurs za učešće na Školi moderne filozofije „Objectivist OPENer“

objectivist-opener
03/10/2017

Program se sastoji od dvodnevnog seminara koja će se održati tokom Festivala OPEN 30. i 31. oktobra u prostorijama International Burch University. Tražimo aktivne mlade osobe koje su željne novih znanja iz oblasti filozofije, društva, ekonomije i politike. Zbog velike zainteresovanosti nakon održanog jednosemestralnog programa Škole objektivizma u Tuzli, odlučili smo da organizujemo seminar koji će obuhvatiti i studente iz Sarajeva i bliže okoline.

Tokom programa biće obrađivani ključni filozofski, moralni i politički pojmovi stavljeni u kontekst filozofije objektivizma. Filozofiju objektivizma postavila je američka autorica ruskog porekla, Ajn Rend sredinom dvadesetog vijeka, definišući je kao filozofiju razuma, odnosno “filozofiju za život na Zemlji.” Objektivizam, koji naglašava primat logike i razuma,  postao je popularan široj publici putem romana Ajn Rend „Atlas Shrugged“ i „The Fountainhead“ i do današnjih dana pokazao se veoma uticajan. Kao svoju filozofiju navode ga mnoge poznate ličnosti, od preduzetnika, umjetnika, do najistaknutijih političara.

Program podrazumijeva predavanja uvoda u filozofiju, njen razvoj, a nadograđen sa uvodom u filozofiju objektivizma, filozofije koja je oštro provocirala Sjedinjene Države tokom šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog stoljeća. Program je naročito koristan za one koji žele da ispitaju različite tradicije političke filozofije liberalizma, kao i za one koji žele da bolje razumiju društvene i političke procese i ishode u Bosni i Hercegovini, regionu i u svijetu.

Svi polaznici Škola moderne filozofije „Objectivist OPENer“ na raspolaganju će imati stručnu literaturu, materijale, i certifikat o uspješnom pohađanju.

Konkurs je otvoren do 25.10. u ponoć nakon čega će izabrani kandidati biti kontaktirani. Broj mjesta je ograničen. Prijavu možete popuniti ovdje. Program je besplatan, i u potpunosti je pokriven od strane organizatora.  Program kreće 30. oktobra ujutro, i nakon pauze traje do 31. uvečer. Obavezno je prisustvo na oba dana. Za sva pitanja u vezi sa Školom moderne filozofije “Objectivist OPENer” na raspolaganju vam stoji Merima Bećirović (062/838-363)

Sretno!

ORGANIZATORI I PARTNERI

PARTNERI PROJEKTA

MEDIJSKI PARTNERI

LOKACIJA

Sarajevo je vodeći politički, društveni i kulturni centar u Bosni i
Hercegovini i istaknuti kulturni centar na Balkanu.

Grad je poznat po svojoj tradicionalnoj kulturnoj i religijskoj raznolikosti, sa pripadnicima islama, pravoslavlja, judaizma i katolicizma koji tu egzistiraju stoljećima. Zbog svoje duge i bogate historije, vjerskih i kulturnih raznolikosti, Sarajevo se ponekad naziva "Jerusalem Evrope" ili "Jerusalem Balkana".

KONTAKTIRAJ NAS