#openyourmind
Dom Mladih Sarajevo
27/28/29 Oktobar 2016.

O FESTIVALU

OPEN festival je regionalni festival posvećen promociji ideja slobode i ljudskih prava. Festival promovira ekonomske i političke slobode, uz osnovna prava pojedinca. Cilj festivala je stvoriti platformu za unaprijeđenje sloboda u zemljama Zapadnog Balkana. Festival će okupiti donosice odluka u regionu, predstavnike akademske zajednice i nevladinih organizacija, ali i na hiljade mladih osoba, prvenstveno studenata. Tokom oktobra kada se održava festival, Sarajevo će se brendirati kao „grad slobode“. Očekujemo učešće oko 10.000 mladih osoba, uz 50 nevladinih organizacija, 40 govornika i tri konferencije u sklopu festivala. OPEN festival treba da postane regionalno prepoznatljiv događaj koji će se tradicionalno održavati u Sarajevu. Centralna tema ovogodišnjeg festivala je Reformska agenda u BiH, te reformski procesi u regionu.

ZAŠTO OPEN?

Nakon pada Berlinskog zida i otvaranje Istočne Evrope ka Zapadu (tržišnoj demokratiji), zemlje nastale raspadom bivše Jugoslavije, su učestvovale u razornim ratovima. Umjesto da se bave uvođenjem demokratije, zaštite ljudskih prava i pokretanja tržišne privrede, u datim državama, politički lideri su se fokusirati na rat (neko na napad, većina na odbranu vlastite domovine). Nakon ratnih sukoba, nije postojala politička i ekonomska svijest u vezi organičavanja tradicionalne socijalističke uloge države u politici, privredi i jednostavno životima običnih građana. Zbog toga su zemlje Zapadnog Balkana vidno zaostajale kada je riječ o globalnim indeksima koji mjere stepen zaštite ljudskih prava, ograničenosti vlada (ekonomskih sloboda) i uopšteno zaštite slobode. Demokratija je stigla u vidu organizacije donekle fer izbora, te političkog pluralizma, međutim bez razvijene svijesti o važnosti razvoja tržišta, bilo je nemoguće očekivati bilo kakve značajnije promjene na ekonomskom planu. Polazeći od činjenice da je ekonomska sloboda temelj i svojevrsni rasadnik svih ostalih sloboda, čemu svjedoče historijski primjeri širom svijeta i sada aktuelne situacije u Kini, može se zaključiti da je najveća barijera razvoja ideala slobode u zemljama Zapadnog Balkana, izostanak ekonomske slobode.

Posljedično ovo koči ekonomski razvoj datih zemalja, uzrokujući razvoj ljevičarskih i ekstremističkih pokreta, ali i odlazak mladih vani (fenomen „odliva mozgova“). Impozantni nevladin sektor koji je razvijen u posljeratnom periodu i koji donekle zamjenjuje djelovanje klasičnog državnog aprata, nije imao potrebne svijesti o značaju tržišne tranzicije. Tako su se ogromna finansijska sredstva i energija datih organizacija posvetila unaprijeđenju pojedinačnih prava, pomirenju među zaraćenim narodima i razvoju političkih institucija, bez da se radi na kulturološkoj preobrazbi u vidu jačanja svijesti o značaju tržišne privrede za razvoj i očuvanje sloboda pojedinca.Slobode su istinski zaštitnici ljudskih prava i bez slobode nema ni prava, niti prave opozicije onima koji narušavaju prava (što se u 21. stoljeću razumije kao država u užem smislu).

Kako bi se izvršio dati uticaj i kulturološka promjena, potrebno je napraviti sveobuhvatan događaj koji će biti ideološki, ali i zabavan za širu javnost. Zbog toga organizujemo OPEN fest - najveći festival posvećen ideja slobode u Evropi. Cilj je da se utiče da regionalnu kulturu po pitanju slobodarskih vrijednosti. Poduzetništvo, individualizam i slobodno tržište, treba da budu vrijednosti pojedinaca na Balkanu u 21. stoljeću. Samo će se na taj način ostvariti dugoročan i stabilan ekonomski i društveni prosperitet, uz vječito potrebnu regionalnu stabilnost.